image

והוא בן העולם הבא

הרב יעקב מנחם וורטהיימר זצ"ל עורר את אמירת "פרק שירה"

הרב יעקב מנחם וורטהיימר זצ"ל , בן למשפחת רבנים מפורסמים , איש תם וירא אלוקים, מאיר פניו לכל אדם, דבוק באמת וקשור לגדולי תורה. זכה להוציא לאור את חמשת החומשים "כתר יהונתן", שבו תרגם את פירושו של התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל מארמית ללשון הקודש, וכך יוכלו רבים ללמוד פירוש זה. את שנותיו האחרונות הקדיש ל"פרק שירה" הוא השקיע בכך את כל מרצו והונו בארץ ובעולם. בהשקעה עצומה ההדיר את פרק השירה עם תמונות מרהיבות וכן בשפות : אנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, רוסית וגרוזינית.

חלום חייו היה להלחין ניגון לפרק שירה , מטרתו הייתה שעל ידי שייאמר בשירה, יהיה זה נחלת הכלל ובפרט שהניגון ימשוך את צעירי הצאן וינעם להם לומר את "פרק השירה" בשירה. מטרה נוספת הייתה למען האנשים הנמצאים בדרכים.

הון עתק השקיע לצורך קלטות ודיסקים . הוא לקח את טובי הזמרים והמלחינים ותוך כדי שילוב קולות אותנטיים של הבריאה זכינו לשתי יצירות מדהימות בלחן חסידי ובלחן ספרדי. הרב יעקב מנחם זצ"ל ההדיר את ספר "כנף רננים" שחובר ע"י הצדיק רבי חנוך זונדל לוריא זצ"ל שהיה דרשן מופלג . ספר זה הוא יסוד חשוב המבאר את כל הברייתא של פרק שירה, וזה לאחר שעשרות רבות של שנים שספר זה לא היה בנמצא.

לרב וורטהיימר היו תוכניות רבות לההדיר ספרים יקרי ערך על פרק שירה, אך בגזירת שמיים נפטר במיטב שנותיו. הרב וורטהיימר זכה להחדיר את "פרק שירה" אצל למעלה ממיליון יהודים! אלפים חילק חינם לכל דורש. כאשר לא יכול לעמוד בנטל העצם מכרם במחיר עממי. אנשים נשים וטף אומרים פרק שירה מדי יום ביומו וברור שנתקיימה אצל הרב יעקב מנחם בן הרב חיים יהודה לייב זצ"ל, עדותו של התנא רבי אליעזר הגדול "כל העוסק בפרק שירה בכל יום, מעיד אני עליו שהוא בן העולם הבא". יום פטירתו י"ט בסיוון תשס"ו, ומנו"כ בהר המנוחות בירושלים ת.נ.צ.ב.ה